• 16/2B Đường Ao Đôi, P. Bình Trị Đông A, Bình Tân, TP.HCM
 • (08)-37544439

 EMPLOYMENT INFORMATION

 • Vacancy: design staff 

 • Position: office staff

 •  Years of experience: experienced

 • Industry: Design

 • Work mode: Full-time fixed

 • Sex requirements: Male or Female

 • Work location: TP. HCM

 •  Age requirements: 18 - 35 years old

        

Job description:

 • Working at Nam Khoa Stance Mold, address: 16 / 2B Ao Doi Street, P. Binh Tri Dong A, Binh Tan District, Ho Chi Minh City

Basic:

  • Autocad 3D drawing
  • Good at design software (Photoshop, Corel ...)
  • Know Chinese as possible.
  • Understand the pressure of work.
  • Can overhaul when orders are large

 

Entitlements:

 • The agreed salary is in accordance with the capacity and ability to meet the work needs

 • To fully enjoy the regime of labor laws (social insurance, health insurance), and bonuses on public holidays.

 • A reward for employees who contribute to the company 

Other requirements:

 • Experienced

 • Having a degree or without our required and required exemption..

Records include:

 • Job application

 • Health Examination

 • ID card, household registration, and related qualifications

 • Number of recruitment: 05-08 people

Filing and interviewing, please contact Ms Boat: 093-824-3004 at the South Khoa Manufacturing Mold

Address: 16 / 2B Ao Doi Street, P. Binh Tri Dong A, Binh Tan District, Ho Chi Minh City

 

 Contact information:

Contact person: Ms Boat

Contact address 16 / 2B Ao Doi Street, P. Binh Tri Dong A, Binh Tan District, Ho Chi Minh City

Contact email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Phone contact 093-824-3004 - Website: www.khuonbe.net

Phuong Nam Khoa Die-mold

 THÔNG TIN LÀM VIỆC :

 • Vị trí tuyển dụng: nhân viên thiết kế

 • Chức vụ: nhân viên văn phòng

 • Số năm kinh nghiệm: có kinh nghiệm

 • Ngành: Thiết kế

 • Chế độ làm việc: Cố định toàn thời gian

 • Yêu cầu về giới tính: Nam hoặc Nữ

 • Địa điểm làm việc: TP.HCM

 • Yêu cầu về độ tuổi: 18 - 35 tuổi    

    

Mô tả công việc:

 • Làm việc tại khuôn mẫu Nam Khoa, địa chỉ: 16 / 2B Ao Doi, P. Bình Tri Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh:
  • Bản vẽ 3D Autocad
  • Giỏi về phần mềm thiết kế (Photoshop, Corel ...)
  • Biết tiếng Trung càng tốt..
  • Hiểu được áp lực công việc.
  • Có thể xem xét lại khi có đơn hàng lớn

 

Quyền lợi:

 • Mức lương thỏa thuận phù hợp với năng lực và khả năng đáp ứng nhu cầu công việc

 • Tận hưởng đầy đủ các quy định của luật lao động (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế) và tiền thưởng vào các ngày lễ..

 • Phần thưởng cho nhân viên đóng góp tích cực cho công ty

Những yêu cầu khác:

 • Có kinh nghiệm

 • Có bằng cấp hoặc không có yêu cầu miễn trừ và yêu cầu của chúng tôi ..

Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn xin việc

 • Khám sức khỏe

 • Chứng minh thư, hộ khẩu, và bằng cấp liên quan

 • Số lượng tuyển dụng: 05-08 ngườ

Nộp hồ sơ và phỏng vấn, vui lòng liên hệ với Ms Boat: 093-824-3004 tại khuôn mẫu sản xuất Nam Khoa

Địa chỉ: 16 / 2B Ao Đổi, P. Bình Tri Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

 Thông tin liên lạc:

Người liên hệ: Ms Thuyền

Địa chỉ liên hệ 16 / 2B Ao Đổi, P. Bình Tri Đồng A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Liên hệ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Liên hệ qua điện thoại 093-824-3004 - Trang web: www.khuonbe.net

khuôn bế Phương Nam Khoa 

CTY TNHH MTV SX TM DV PHƯƠNG NAM KHOA
Chuyên sán xuất các loại khuôn bế
ĐC: 16/2B Đường Ao Đôi, P. Bình Trị Đông A, Bình Tân.
Hotline: 093-824-3004
Email: phuongnamkhoa@yahoo.com

Follow Us